Doradztwo podatkowe i gospodarcze

Podatki to jeden z głównych obszarów zainteresowania naszych klientów. Pomagamy klientom we wszystkich obszarach działalności, na które mają wpływ podatki.

Oferujemy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, między innymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku VAT.

 

Oferujemy usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw oraz ich stały rozwój. Rozwiązujemy bieżące problemy dotyczące zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym.


Świadczone usługi obejmują zarządzanie kosztami i efektywnością, projektami, zasobami ludzkimi, ryzykiem nadużyć, ryzykiem gospodarczym, usprawnianie działania przedsiębiorstwa, audyt wewnętrzny.


Dokonujemy wyceny przedsiębiorstw w celu przekształcenia.