Szkolenie

Oferujemy specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty dla kadry finansowej z zakresu:

  • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Analizy finansowej sprawozdań finansowych,
  • Rachunkowości zarządczej.


Oferujemy szkolenia dla naszych klientów w zakresie zamknięcia roku.